In het najaar 2024 start opnieuw een groepsaanbod voor ouders die moeilijkheden ervaren in het verwerken van een scheiding en de gevolgen hiervan. Scheiden is een zeer ingrijpende gebeurtenis in het leven. Het is een breuk in je
levenslijn, er is een voor en na. Vaak gaat dit ook gepaard met heftige emoties. Daarnaast zijn er nog de verwachtingen die de omgeving heeft, de verwachtingen die je aan jezelf stelt en de verwachtingen die men van kinderen van gescheiden
ouders heeft. Ook word je belast met de reorganisatie van het ouderschap, een proces dat nooit helemaal af is. Dit groepsaanbod biedt de gelegenheid om stil te staan bij je persoonlijke verwerkingsproces en te onderzoeken wat je nodig hebt om verder te kunnen gaan met je leven.

Deze groep is bedoeld voor ouders die vastlopen in hun persoonlijke verwerkingsproces na scheiding.
We starten iedere sessie met psycho-educatie rond thema’s zoals het scheidingsproces, vastgelopen rouw, destructieve communicatie, mogelijke effecten op kinderen, … Daarnaast maken we voldoende ruimte voor eigen verhalen, erkenning en lotgenotencontact. Tenslotte trachten we concrete handvatten mee te geven om het proces van loslaten
te bevorderen in het dagelijks leven.

Belangrijk is dat kandidaten zich engageren voor het hele traject. Trouwe aanwezigheid is noodzakelijk om de leerkansen voor iedere ouder te maximaliseren. We baseren ons op kennis en inzichten vanuit de methodiek Kinderen Uit De Knel
(Justine van Lawick, Margreet Visser) en het solo parallel ouderschap (Vanessa
Maes, Christel Cornelis).
Concreet
Locatie: Praktijk Tessaract, Binnenlaan 19 te Genk

Kostprijs individueel intake- en afrondend gesprek: 11€ per gesprek
Kostprijs sessies: 2,50€ per sessie (totaalbedrag van 30€ te betalen bij opsta

Neem voor meer informatie gerust contact op met Lore Wouters

Meer informatie over de concrete planning vindt u binnenkort hier: