Overzichtstabel terugbetaling psychotherapie

In bovenstaande link vindt u de mogelijkheden die de verschillende ziekenfondsen geven rond gedeeltelijke terugbetaling van een consult bij een klinisch psycholoog of psychotherapeut. Elk ziekenfonds heeft zijn eigen regeling!