Tessaract

Groepspraktijk van klinisch psychologen en psychotherapeuten

Ons aanbod

Psychologische begeleiding

In een psychologische begeleiding staan vooral je huidige psychologische problemen op de voorgrond. We onderzoeken samen hoe je deze beter zou kunnen aanpakken, en hoe je stress kan verminderen. Het hervinden van vroegere veerkracht is het belangrijkste. We gebruiken dan meer psycho-educatieve interventies door veel uitleg te geven, tips en advies rond je probleem te bespreken. Hier gaan we ook minder dan in een langdurige psychotherapie gaan zoeken naar oorzaken in het verleden.  Meestal is deze begeleiding van kortere duur (enkele weken tot maanden) en is de frequentie ervan in onderling overleg af te spreken (wekelijks, tweewekelijks, maandelijks). 

Contactpersonen binnen de praktijk: iedere medewerker kan hiervoor gecontacteerd worden. 

Psychoanalytische therapie

Een psychoanalytische therapie is intensiever dan een psychologische begeleiding.

In een psychoanalytische therapie onderzoeken cliënt en therapeut samen de onderliggende psychische drijfveren die het denken, voelen en handelen bepalen en die de basis vormen van de ervaren symptomen, innerlijke spanningen en angsten. Het beter en doorvoeld begrijpen van de verbanden tussen het psychisch functioneren in het verleden en het heden leidt tot grotere keuzemogelijkheden en een verbeterd algemeen psychisch welbevinden.

Meestal duurt deze therapie langer, minstens enkele maanden, soms jaren. De frequentie is eveneens in onderling overleg te bepalen (1maal per 2 weken, of 1 à 2 maal per week). Hoe hoger de frequentie van de therapie, hoe meer gelegenheid er is voor het ontdekken, herkennen en begrijpen van onverwerkte en onbewuste gevoelens. Hoe lager de frequentie van de therapie, hoe meer het accent komt te liggen op het omgaan met gebeurtenissen in het dagelijkse leven. Een belangrijk verschil met de psychoanalytische kuur (op de divan) is ook, dat patiënt en therapeut in een psychoanalytische therapie tegenover mekaar zitten.

Contactpersonen binnen de praktijk: Annie van de Vijver, Caroline Vanderhallen, Christophe Bievelez

 

U vindt meer informatie over psychoanalytische therapie op de website www.vvpt.be

Psychologische begeleiding bij relatieproblemen

Focus in deze begeleiding kan zijn: verwerking van een scheiding, twijfel bij relatiekeuze, angst voor een breuk, omgaan met jaloezie, verwerking  van ontrouw, hoe relationeel beter met elkaar omgaan. Maar de therapie kan ook gericht zijn op het  komen tot een beslissing rond scheiden of doorgaan.

De begeleiding kan individueel zijn, maar het kan ook samen met je partner als dit aangewezen is of haalbaar is. Relatietherapie is aangewezen wanneer een koppel relationele problemen ervaart en hierover wil komen spreken. Mogelijks is maar 1 partij hiertoe bereid, maar kan een eerste contact alleen, met een relatietherapeut toch helpen om te zoeken naar manieren om de andere partij hierbij te betrekken.

 

Contactpersoon in de praktijk: Marc Janssens tel: 0499/ 31 25 58  

Psychodynamische Groepstherapie voor volwassenen (30 +)

 

 

Psychodynamische groepstherapie is het in een vaste groep (max. 8 leden) wekelijks spreken over jezelf en wat je bezig houdt, en dit binnen een kader van welomlijnde afspraken waaraan alle groepsleden zich willen houden. Groepstherapie is vooral aangewezen voor mensen die vragen hebben over hoe ze zich verhouden ten opzichte van anderen en hierin verandering willen krijgen. Algemene doelstelling is dat je meer zicht wil krijgen op de dieperliggende beweegredenen van je denken, voelen en handelen.

Een introductie en voorstelling van een ambulante groepstherapie vindt u hiernaast. Meer info vind u ook in bijgevoegde tekst: Groepstherapie voor 30+

Irvin D.Yalom, een Amerikaans psychiater is de autoriteit op het gebied van interpersonal grouppsychotherapy.

Aanmelden bij Annie van de Vijver. Er volgen steeds enkele individuele kennismakingsgesprekken om te onderzoeken of deze groepstherapie voor u geschikt zou zijn en waarom deelname zinvol zou zijn.  

Groepstherapie voor jongvolwassenen (20-30j)

een groep

Ervaar je moeilijkheden in het kunnen contact maken met leeftijdgenoten, heb je last van van een negatief zelfbeeld of lichaamsbeeld, heb je angst voor afwijzing, gebrek aan zelfvertrouwen, merk je dat relaties vaak mislukken, weet je niet goed wat je wil en raak je daarom niet verder met je studies of werk, heb je schrik om het huis te verlaten?

Erover proberen te spreken samen met leeftijdgenoten, onder begeleiding van een groepstherapeut kan heel veel helpen.

Wil je meer weten hierover? zie groepstherapie voor jongvolwassenen Tessaract

Aanmelden bij Caroline Vanderhallen

 

 

 

 

Psychiatrische begeleiding

Een begeleiding bij de psychiater kan in onze praktijk alleen als u ook in psychologische begeleiding bent en kan alleen na verwijzing van de psycholoog  of psychotherapeut. U kunt dus niet rechtstreeks een afspraak bij de psychiater maken.

 

Psychiatrische begeleiding houdt in dat er getracht wordt om het aanpassingsvermogen van mensen te verstevigen door middel van (adviserende) gesprekken bij de psychiater die op laag frequente basis (bv. 1 maal per maand) plaatsvinden. Vaak maakt een al dan niet langdurige behandeling met medicatie daar onderdeel van uit. De psychiatrische begeleiding is steeds aanvullend  op een andere vorm van psychologische begeleiding of psychotherapie, beschreven op de website. 

 

 

Individuele psychologische begeleiding  bij kinderen en jongeren en/of ouder-kindbegeleiding – gezinstherapie 

Maak je je zorgen om je kind? Geeft je kind aan zich niet goed in zijn vel te voelen? Word je kind verteerd door angsten en of zorgen? Dan kan individuele psychologische begeleiding ingezet worden. Gezinstherapie of ouder-kindbegeleiding is hierbij aanvullend. Tijdens deze begeleiding wordt er ingezet op het ondersteunen van een evenwichtige ontwikkeling van het kind/jongere. Daarnaast gaat het kind en of jongere samen met de psycholoog op zoektocht naar de specifieke beleving en betekenis van zijn/haar zorgen.

Kinderen en jongeren kunnen niet altijd makkelijk in gesprek gaan over gevoelens en emoties. Daarom wordt er, op maat van het kind/jongere, speels en creatief in dialoog gegaan over wat er in zijn/haar leefwereld speelt.

Gezinstherapie of Ouder-kindbegeleiding is aangeraden rond zorgen bij kinderen en jongeren (6-15) jaar. Kinderen en jongeren worden continu beïnvloed door het systeem waarin ze leven. Op hun beurt proberen kinderen en jongeren ook hun eigen invloed uit te oefenen op dit systeem. Dit zorgt voor complexe interacties. Soms zorgen deze complexe interacties voor een disbalans in het gezin. Gezinstherapie kan jullie helpen terug een balans te vinden in deze interacties. Zo kunnen jullie samen als gezin terug functioneren en groeien.

Tijdens een eerste gesprek kunnen de gezinszorgen van de ouder(s) en eventueel kinderen of jongeren besproken worden. Daarna kunnen zowel individuele- als gezinssessies met kinderen/jongeren en of ouder(s) volgen om te zoeken naar jullie krachten. Zodat we deze krachten kunnen inzetten om terug een balans te vinden in jullie gezinsleven.

Ook gezinstherapie in gezinnen met spanningen tussen verschillende generaties  is mogelijk.

Contactpersoon binnen de praktijk:

voor 6 tot 15-jarigen: Joyce Geebelen tel: 0492/101575

voor +15-jarigen: Caroline Vanderhallen tel: 0489/918127

gezinstherapie: Lore Wouters tel: 0468/543318

 

 

Cliëntgerichte therapie

De ervarings- cliëntgerichte psychotherapie richt zich tot u als cliënt. In het algemeen betekent dit dat u als persoon centraal staat in de therapie. Ieder individu is uniek waardoor de therapeut samen met u op zoek gaat naar wat voor iemand u bent, hoe u tegen uw klachten aankijkt, hoe u de situatie beleeft, enz…

Uw psychotherapeut(e) kijkt als het ware samen met u door uw persoonlijke bril waarmee u de wereld rondom u bekijkt en ervaart. Op die manier wordt er samen op zoek gegaan naar de oorzaak van uw klachten. Samen met uw therapeut(e) gaat u op zoek naar de betekenis van uw klacht/probleem, totdat u in contact komt met de oorsprong van uw klacht.

De cliëntgerichte psychotherapie bekijkt problemen en klachten als een uiting (symptomen: omslachtig voelen, angst,…) van een gestagneerd ontwikkelingsproces, u heeft het gevoel ‘vast te zitten, in cirkels rond te lopen’. U ervaart een verschil tussen wat u denkt, voelt en doet. Met behulp van psychotherapie tracht u samen met de therapeut(e) uw proces van denken, voelen en handelen weer in beweging te brengen zodat u weer zelfstandig uw eigen ontwikkeling kunt voortzetten.

Cliëntgerichte psychotherapie kan zowel kort- als langdurend voorkomen. Afhankelijk van de klachten en verwachtingen zal dit in samenspraak met de cliënt worden besproken.

Contactpersonen binnen de praktijk: Esra Tiren en Sienna Schiffeleers en    Anne Hermans

Meer gedetailleerde informatie over de cliëntgerichte werkwijze vindt u terug op de website van de vereniging voor cliëntgerichte psychotherapie: vvcepc

Eerstelijnspsychologische consulten binnen de nieuwe rizivconventie

Het eerstelijnspsychologische  aanbod binnen de nieuwe RIZIV-conventie is mogelijk:

voor kinderen van 6 tot 15 jaar bij Joyce Geebelen 

voor jongeren  van 15 tot 30 jaar bij Caroline Vanderhallen

voor volwassenen en ouderen vanaf 30 jaar bij Annie van de Vijver  en Sienna Schiffeleers 

voor jongvolwassenen en volwassenen bij Hatice Cesur

 

Meer informatie over het eerstelijnspsychologisch aanbod vind je op www.ggzlimburg.be

Loopbaancoaching

Wie zijn talenten positief kan inzetten in een omgeving die goed aansluit bij zijn waarden en talenten, krijgt energie van zijn of haar job. Dat beïnvloedt ook je gezondheid, je zelfvertrouwen en je relaties.
Loopbaancoaching helpt jou om:

 

  • te groeien in je huidige job
  • een job te vinden die beter bij je past
  • een haalbare work-life balance te creëren
  • je eigen zaak op te starten.

Aanmelden bij Joke Mertens 

 

Locatie Genk

Binnenlaan 19
3600 Genk (Waterschei)