Tessaract

Groepspraktijk van klinisch psychologen en psychotherapeuten

Groepsaanbod voor verwerking scheiding

 In het najaar 2024 start opnieuw een groepsaanbod voor ouders die moeilijkheden ervaren in het verwerken van een scheiding en de gevolgen hiervan. Scheiden is een zeer ingrijpende gebeurtenis in het leven. Het is een breuk in je
levenslijn, er is een voor en na. Vaak gaat dit ook gepaard met heftige emoties. Daarnaast zijn er nog de verwachtingen die de omgeving heeft, de verwachtingen die je aan jezelf stelt en de verwachtingen die men van kinderen van gescheiden
ouders heeft. Ook word je belast met de reorganisatie van het ouderschap, een proces dat nooit helemaal af is. Dit groepsaanbod biedt de gelegenheid om stil te staan bij je persoonlijke verwerkingsproces en te onderzoeken wat je nodig hebt om verder te kunnen gaan met je leven.

Deze groep is bedoeld voor ouders die vastlopen in hun persoonlijke verwerkingsproces na scheiding.
We starten iedere sessie met psycho-educatie rond thema’s zoals het scheidingsproces, vastgelopen rouw, destructieve communicatie, mogelijke effecten op kinderen, … Daarnaast maken we voldoende ruimte voor eigen verhalen, erkenning en lotgenotencontact. Tenslotte trachten we concrete handvatten mee te geven om het proces van loslaten
te bevorderen in het dagelijks leven.

Belangrijk is dat kandidaten zich engageren voor het hele traject. Trouwe aanwezigheid is noodzakelijk om de leerkansen voor iedere ouder te maximaliseren. We baseren ons op kennis en inzichten vanuit de methodiek Kinderen Uit De Knel
(Justine van Lawick, Margreet Visser) en het solo parallel ouderschap (Vanessa
Maes, Christel Cornelis).
Concreet
Locatie: Praktijk Tessaract, Binnenlaan 19 te Genk

Kostprijs individueel intake- en afrondend gesprek: 11€ per gesprek
Kostprijs sessies: 2,50€ per sessie (totaalbedrag van 30€ te betalen bij opsta

Neem voor meer informatie gerust contact op met Lore Wouters

Meer informatie over de concrete planning vindt u binnenkort hier: 

Groepsaanbod voor verwerking scheiding

In januari 2023 start een groepsaanbod voor ouders die moeilijkheden ervaren in het verwerken van een scheiding en de gevolgen hiervan.

Meer informatie vindt u hier: 

 

Joke MERTENS nieuwe jobcoach

In oktober 2022 start onze nieuwe jobcoach Joke Mertens in de praktijk.

Ze helpt jou met uit te zoeken hoe je jouw kracht en talenten het best kan inzetten. Je krijgt inzicht in wat je voldoening geeft en waar je energie van krijgt. Je stapt buiten met een goed doordacht plan en een positieve mindset.

Wil jij een eerste stap zetten richting jouw ideale carrière? Volg dan één van de op maat uitgewerkte loopbaantrajecten:
– Succesvolle carrièreswitch
– Haalbare work-life balance
– Opstarten van jouw eigen onderneming

Je kunt contact met haar opnemen op het nummer 0479/562434 of via jmertens@thejobcoach.be

Nieuwe collega Lore Wouters

Vanaf september 2022 start een nieuwe collega in de praktijk, Lore Wouters. Ze is psychotherapeut en heeft veel ervaring opgedaan met verschillende psychologische problemen en in het werken met problemen in gezinnen. Ze werkt zowel individueel als met gezinsleden samen. U kunt haar rechtstreeks bereiken op het nummer 0468 54 33 18, of via het algemeen nummer van de praktijk.

Joyce Geebelen, kinder en jeugdpsycholoog start bij Tessaract in Genk

Vanaf november 2021 start klinisch psycholoog Joyce Geebelen in de praktijk. Ze zal zich vooral richten tot kinderen en jongeren van 6 tot 15 jaar, met emotionele en gedragsproblemen. Ze vindt het heel belangrijk om ook de belangrijkste zorgfiguren bij de begeleiding te betrekken. Daarnaast richt ze zich ook tot gezinnen en koppels. E kunt haar rechtstreeks bereiken op het nummer 0492/101575, of via het algemeen nummer van de praktijk.

De Voorzorg Limburg breidt zijn terugbetaling voor psychologische consulten uit!

Vanaf 01/01/2021 zullen alle leden van de Voorzorg Limburg beroep kunnen doen op een stukje terugbetaling bij psychologische bijstand. Dit voor maximaal 12 sessies per jaar en zowel voor kinderen en jongeren die nog kinderbijslaggerechtigd zijn als voor volwassenen.

-Voor jongeren: tussenkomst 50% van de kosten met een maximum van 20 euro per sessie (gewoon verzekerden) of 30 euro/sessie (verhoogde tegemoetkoming)

-Voor volwassenen: tussenkomst 50% van de kosten met een maximum van 10 euro per sessie (gewoon verzekerden) of 15 euro/sessie (verhoogde tegemoetkoming)

Zie ook de website van de Voorzorg Limburg

 

Bereiken van dr. Remans

Dokter Remans werkt samen met de praktijk, maar is niet rechtstreeks bereikbaar

Samenwerking met kine-groepspraktijk Sonja Roex

Sinds september 2019 werkt Tessaract nauw samen met de groepspraktijk van Sonja Roex. Lichaam en geest hebben invloed op elkaar. Daarom is een gecombineerde behandeling van psychotherapie en kinesitherapie vaak heel effectief bij angstklachten, hyperventilatie, paniekaanvallen, chronische lichamelijke stress- en pijnklachten. Zie ook de website www.sonjaroex.be

Bij wie kan ik terecht en voor welk probleem? Bij wie is er terugbetaling?

Wanneer u contact neemt met 1 van de collega’s, of via het algemeen nummer, zal eerst telefonisch met u overlopen worden bij wie u het beste geholpen zou kunnen worden. Wij houden hierbij vooral rekening met uw problemen en de specialisaties van de verschillende medewerkers, om een zo goed mogelijke match te vinden. We houden hierbij geen rekening met het feit dat er bij uw psycholoog of psychotherapeut al dan niet terugbetaling van een deel van de kosten is. Elke mutualiteit heeft een andere regeling, waardoor iedere situatie specifiek moet bekeken worden. Soms wordt enkel bij een psychotherapeut terugbetaald, soms enkel bij een klinisch psycholoog. Al onze psychologen zijn psychotherapeut, of in opleiding psychotherapie of starten binnenkort met een psychotherapieopleiding. Voor wat betreft de CM, die vanaf januari 2020 een kleine terugbetaling van 10 euro/sessie, voor een maximum van 24 sessies voorziet bij volwassenen die geen kinderbijslag meer genieten, is dit dus enkel bij psychotherapeuten die ten vroegste in hun 3de jaar opleiding een aanvraag kunnen indienen om op de lijst van erkende psychotherapeuten te staan.

Tessaract staat als team garant voor de professionaliteit van al zijn medewerkers, los van het al dan niet in aanmerking komen voor terugbetaling.

nieuwe collega Esra Tiren

Vanaf Januari 2018 start onze nieuwe collega Esra Tiren in de praktijk. Zij is klinisch psychologe en psychotherapeut in opleiding. Zij is gespecialiseerd in psychotherapeutische begeleiding van (jong)volwassenen met autismespectrumstoornissen,verslavingsproblematiek en interculturele hulpverlening.

Rolstoel toegankelijkheid

Indien u zich verplaatst via de rolstoel, geef ons dan een seintje vooraf, dan helpen wij u op een makkelijke manier tot de toegang in de praktijk.

Nieuwe bijkomende parkeerruimte

Wij zijn trots u te kunnen meedelen dat aan de achterkant van de praktijk toegang is tot de volledig nieuwe parkeerruimte voor 5 voertuigen op een grasparking. De ingang van de praktijk bereikt u via de Binnenlaan aan de rode poort.

Minister Vandeurzen op werkbezoek bij Tessaract

SONY DSC

Vrijdag 9 september 2016 kwam minister van Welzijn, Jo Vandeurzen, samen met zijn adviseur Bert Plessers en mevrouw Vera Jans, parlementslid,  op werkbezoek bij Tessaract. Ook mevrouw Caroline Vanderhallen, manager zorgbeleid bij groep LITP was aanwezig.

Boeiende gelegenheid: het bezoek van Vlaamse beleidsmakers aan onze groepspraktijk.

Op de voorgrond van dit bezoek stond de vraag hoe een dergelijke groepspraktijk kan bijdragen aan een sterke organisatie van de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen. Tessaract beschikt over belangrijke troeven: goed opgeleide collega’s met verschillende achtergronden, de samenwerking met een psychiater, een sterke inbedding in het grotere netwerk van hulp en welzijn in Genk en een inplanting kort bij de mensen.

Drie belangrijke kwaliteiten kwamen bovendrijven: het belang van opleiding en vorming, interdisciplinariteit en het aanbod van groepswerk.

De minister wees er ons op dat dit initiatief vooral drijft op goesting en enthousiasme maar dat het ook belangrijk is om een goede organisatie op poten te zetten. Enkel op deze manier kan een groepspraktijk duurzaam zijn.

Tessaract bestaat nu vijf jaar. We zijn de beginfase ontgroeid. De uitdaging is nu om er een sterke en duurzame organisatie van te maken die ons aanbod kan blijven waarborgen. Zeker wanneer er een terugbetalingsregeling komt moeten groepspraktijken klaarstaan en kwaliteit en duurzaamheid kunnen aantonen.

parkeren bij de praktijk

Groepspraktijk Tessaract is midden in een woonwijk gelegen. Daarom is het van belang om goede parkeerafspraken te maken. Die vind je hier.

Centraal telefoonnummer

Voortaan kun je ons tijdens de week tussen 8.00 en 19.00 bereiken op het centrale telefoonnummer 0483/74 66 16.
Indien het antwoordapparaat opstaat, spreek gerust een boodschap in, we bellen je binnen de 24u terug.
Je kunt ook altijd rechtstreeks contact opnemen met je eigen psycholoog of psychotherapeut.Hun telefoonnummer vind je op de website.

Contactformulier en info-adres nu operationeel

Blijkbaar zat er een programmeringsfout in ons contactformulier. Hierdoor konden we op een aantal berichten niet reageren. Indien u voorheen reeds via dit formulier contact probeerde op te nemen, liefst nog eens opnieuw uw vraag herhalen.

Met onze excuses voor dit ongemak.

Het team van Tessaract

Waar staat de naam Tessaract voor

De naam Tessaract is afgeleid van het woord ‘Tesseract’. Een Tesseract is een vierdimensionele object, een hyperkubus, datgene wat ruimte en tijd overstijgt en moeilijk voorstelbaar is, en waar je enkel door erover te spreken en na te denken, vat kunt op krijgen.

In onze praktijk komen mensen die zich psychisch niet zo goed voelen en met een professioneel klinisch psycholoog of psychotherapeut willen spreken om vat te krijgen op datgene wat moeilijk gezegd of gevoeld kan worden. Vaak voelt men goed aan wat het probleem is, maar heeft men hulp nodig om hier woorden aan te geven en er ook iets mee te doen.

We vonden dit een mooi symbool voor waar de praktijk voor staat.

 

Het team van Tessaract

Psychologische groepspraktijk wordt Tessaract!

Psychologische groepspraktijk wordt Tessaract!

De praktijk voor psychologische begeleiding en psychotherapie wordt Tessaract.

Er is méér in de wereld dan wat we zien. Een tessaract is een 4-dimensioneel object, een hyperkubus. Dat wat ruimte en tijd overstijgt. Wat je enkel kan vermoeden en waarop je door erover te spreken, vat kan krijgen.

Locatie Genk

Binnenlaan 19
3600 Genk (Waterschei)