Tessaract

Groepspraktijk van klinisch psychologen en psychotherapeuten

Werkwijze

U neemt contact op met de hulpverlener van uw keuze. Hij of zij zal kijken wat mogelijkheden zijn.  

Niet elke hulpverlener kan aan het geconventioneerde terugbetalingstarief werken. Kijk vooral naar de specialisaties van ieder. 

 

 

 Wanneer u een afspraak heeft gemaakt, worden steeds één of enkele kennismakingsgesprekken gepland. Doel hiervan is dat uw hulpverlener voldoende zicht kan krijgen op uw problemen en de factoren die daarbij een rol spelen. Voor uzelf bieden deze eerste gesprekken u de kans de hulpverlener en zijn werkwijze te leren kennen.

Na deze intakefase worden in onderling overleg afspraken gemaakt over een eventuele vervolgtherapie.

Soms volstaat het kunnen vertellen van een levensverhaal of het krijgen van enkele adviezen.

Verdere mogelijkheden zijn:

(kortdurende) psychologische begeleiding, psychiatrische begeleiding, psychoanalytische therapie, cliëntgerichte therapie, relatietherapie, gezinstherapie, ouder-kind begeleiding, groepstherapie op psychodynamische basis, interculturele hulpverlening (Turks)…

Wanneer de psycholoog of psychotherapeut het aangewezen vindt zal zij samenwerken met, of doorverwijzen naar een andere specialist: psychiater, kinderpsychiater, speltherapeut, geriater, of huisarts.

Dit gebeurt evenwel steeds in overleg met de patiënt. Dit wordt trouwens ook vereist door de deontologische code waaraan de psycholoog gebonden is. De regels rond het beroepsgeheim worden steeds gerespecteerd.

Kostprijs

Bij de psycholoog of psychotherapeut wordt de kostprijs van een individuele therapie, ouder-kindbegeleiding, relatietherapie of gezinstherapie (ca. 50 min.) bepaald door verschillen i.f.v. opleiding en anciënniteit. U kan hen zelf contacteren in verband met deze kostprijs. De kostprijs varieert tussen de 55 en de 95 euro per sessie.

 

Caroline Vanderhallen, Joyce Geebelen , Hatice Cesur en Annie van de Vijver en Sienna Schiffeleers werken buiten deze normale tarieven voor een aantal sessies aan Riziv-tarief.

Kostprijs groepstherapie: 30  of 35 euro per sessie (wekelijks anderhalf uur).

Bij de psychiater is er terugbetaling conform RIZIV-tarieven, eigen bijdrage per gesprek.

Kostprijs loopbaanbegeleiding:

Je hebt als werknemer in Vlaanderen, vanaf het moment dat je 7 jaar gewerkt hebt, recht op 7 uren loopbaanbegeleiding met loopbaancheques. Vervolgens heb je hier om de 6 jaar recht op. Je bestelt 1 loopbaancheque voor  de eerste vier uur van de begeleiding . Vervolgens kan je een tweede loopbaancheque bestellen die je recht geeft op nog eens 3 uur begeleiding. Voor heel het traject van 7 uur betaal je zelf alles samen slechts 80 euro. 

Voorwaarden en bestellen van cheques op https://www.vdab.be/loopbaanbegeleiding

Een traject zonder loopbaancheques is eveneens mogelijk. Dit traject wordt aangepast aan jouw vragen en behoeften. Info over de prijs van een dergelijk traject kan je bekomen bij Joke Mertens 

 

 

Betalen bij afwezigheid: we vragen u minstens 48 uur op voorhand te verwittigen indien u bij de volgende afspraak niet aanwezig kunt zijn, ook in geval van plotse ziekte, behoudens uitzonderlijke omstandigheden die u met uw psycholoog kunt bespreken. Indien dit niet het geval is, wordt de gemiste afspraak volledig aangerekend.

Indien u uw afspraak wenst te verplaatsen,minder dan 48 uur op voorhand: enkel indien u nog een afspraak in dezelfde week kunt krijgen, zal de gemiste afspraak niet aangerekend worden.

Terugbetaling

Wanneer u niet in aanmerking komt voor het geconventioneerd tarief zijn er nog mogelijkheden voor terugbetaling. Alle mutualiteiten voorzien een een beperkte terugbetaling voor psychologische consulten. 

Iedere mutualtiteit heeft een eigen regeling. Een helder overzicht vind je hier

 

 

Daarnaast is het zinvol om uw hospitalisatieverzekering te raadplegen. Sommige verzekeringen voorzien een vergoeding voor ambulante nazorg bij een psycholoog-psychotherapeut, tot 6 maand na een hospitalisatie. Er is dan wel een verwijzing van de behandelende arts noodzakelijk. Soms voorziet ook de werkgever een tussenkomst bij werkgerelateerde problemen.

 

 Waarom werken sommige collega’s aan Riziv-tarief en andere niet? 

Het afsluiten van een overeenkomst met het Riziv is gebonden aan heel wat voorwaarden. Niet alle collega’s kunnen hieraan voldoen of wensen hierin mee te stappen. Meer informatie over de conventie vind je hier 

Locatie Genk

Binnenlaan 19
3600 Genk (Waterschei)