Vanaf 01/01/2021 zullen alle leden van de Voorzorg Limburg beroep kunnen doen op een stukje terugbetaling bij psychologische bijstand. Dit voor maximaal 12 sessies per jaar en zowel voor kinderen en jongeren die nog kinderbijslaggerechtigd zijn als voor volwassenen.

-Voor jongeren: tussenkomst 50% van de kosten met een maximum van 20 euro per sessie (gewoon verzekerden) of 30 euro/sessie (verhoogde tegemoetkoming)

-Voor volwassenen: tussenkomst 50% van de kosten met een maximum van 10 euro per sessie (gewoon verzekerden) of 15 euro/sessie (verhoogde tegemoetkoming)

Zie ook de website van de Voorzorg Limburg