Wanneer u contact neemt met 1 van de collega’s, of via het algemeen nummer, zal eerst telefonisch met u overlopen worden bij wie u het beste geholpen zou kunnen worden. Wij houden hierbij vooral rekening met uw problemen en de specialisaties van de verschillende medewerkers, om een zo goed mogelijke match te vinden. We houden hierbij geen rekening met het feit dat er bij uw psycholoog of psychotherapeut al dan niet terugbetaling van een deel van de kosten is. Elke mutualiteit heeft een andere regeling, waardoor iedere situatie specifiek moet bekeken worden. Soms wordt enkel bij een psychotherapeut terugbetaald, soms enkel bij een klinisch psycholoog. Al onze psychologen zijn psychotherapeut, of in opleiding psychotherapie of starten binnenkort met een psychotherapieopleiding. Voor wat betreft de CM, die vanaf januari 2020 een kleine terugbetaling van 10 euro/sessie, voor een maximum van 24 sessies voorziet bij volwassenen die geen kinderbijslag meer genieten, is dit dus enkel bij psychotherapeuten die ten vroegste in hun 3de jaar opleiding een aanvraag kunnen indienen om op de lijst van erkende psychotherapeuten te staan.

Tessaract staat als team garant voor de professionaliteit van al zijn medewerkers, los van het al dan niet in aanmerking komen voor terugbetaling.